top of page

Eerst en vooral brengen we hulde aan het volk van het Britse Gemenebest dat, toen alles verloren scheen, de strijd heeft voortgezet, dat ons gastvrij heeft onthaald en dat ons in de mogelijkheid gesteld heeft bij te dragen tot de overwinning op het nazisme. Die overwinning hebben we niet alleen behaald.
Wij zijn bewust van de offers die de Slag van België in 1940 heeft gevergd. Wij zijn bewust van de aanzienlijke bijdrage van het verzet, van het sombere lot van de krijgsgevangenen, van het lijden van de politieke gevangenen en van de ontvoerden. We zijn ook nog bewust van het leed en de ellende die de oorlog aan de burgerbevolking heeft toegebracht. We vergeten evenmin de krijgsverrichtingen van onze koloniale troepen in Soedan en Abyssinie en de talrijke en enthousiaste opkomst van de oorlogsvrijwilligers na de Bevrijding. Deze bescheiden brochure, die het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen van al de Belgen die vanuit Groot-Brittannië hebben gestreden, wordt opgedragen aan onze wapenmakkers die gevallen zijn, te land, ter zee en in de lucht.
Zij hebben alles gegeven, hun jeugd, hun mooie toekomst, voor België, opdat het zou leven in vrijheid.

Belgian Forces in United Kingdom

Eerst en vooral brengen we hulde aan het volk van het Britse Gemenebest dat, toen alles verloren scheen, de strijd heeft voortgezet, dat ons gastvrij heeft onthaald en dat ons in de mogelijkheid gesteld heeft bij te dragen tot de overwinning op het nazisme. Die overwinning hebben we niet alleen behaald.
Wij zijn bewust van de offers die de Slag van België in 1940 heeft gevergd. Wij zijn bewust van de aanzienlijke bijdrage van het verzet, van het sombere lot van de krijgsgevangenen, van het lijden van de politieke gevangenen en van de ontvoerden. We zijn ook nog bewust van het leed en de ellende die de oorlog aan de burgerbevolking heeft toegebracht. We vergeten evenmin de krijgsverrichtingen van onze koloniale troepen in Soedan en Abyssinie en de talrijke en enthousiaste opkomst van de oorlogsvrijwilligers na de Bevrijding. Deze bescheiden brochure, die het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen van al de Belgen die vanuit Groot-Brittannië hebben gestreden, wordt opgedragen aan onze wapenmakkers die gevallen zijn, te land, ter zee en in de lucht.
Zij hebben alles gegeven, hun jeugd, hun mooie toekomst, voor België, opdat het zou leven in vrijheid.

bottom of page